SCI-INFO

SCI-INFO:
vědecké informační zdroje pro ČR

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evropský fond pro regionální rozvoj Operacni program vyzkum a vyvoj

O projektu

Název projektu: SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR

Číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0230

Hlavním cílem projektu je vytvoření optimálních podmínek a podpora aktivit v oblasti výzkumu a vývoje v ČR prostřednictvím zajištění obsahově kvalitních vědeckých informačních zdrojů z oborů v souladu s pravidly vyhlášení VaVpI 4.3 (tj. udržitelný rozvoj, molekulární biologie, energetické zdroje, materiálový výzkum, konkurenceschopné strojírenství, informační společnost/informatika, bezpečnostní výzkum).

Z projektu je zajištěn přístup do plnotextové databáze Ebsco – Academic Search Complete pro 22 institucí (14 VŠ + 8 krajských vědeckých knihoven). Licence je hrazena z projektu do konce roku 2017, v letech 2018-2019 ji hradí instituce z vlastních finančních prostředků v rámci povinné udržitelnosti projektu.

Pro 12 VŠ je zakoupen trvalý přístup k vybraným titulům Ebsco e-books, které je možné prohledávat současně s databází Academic Search Complete na platformě EBSCOhost.

Řešitelská organizace má z projektu zajištěnou licenci k vybraným titulům zahraničních odborných elektronických časopisů od vydavatelství Wiley-Blackwell.

Projekt je podporován OP VaVpI: http://www.opvavpi.cz.

 
 

Design by LA TAUPE s.r.o.

Vyhledat