SCI-INFO

SCI-INFO:
vědecké informační zdroje pro ČR

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evropský fond pro regionální rozvoj Operacni program vyzkum a vyvoj

Partneři projektu

Partner projektu
Jméno kontaktní osoby
Web instituce
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
PhDr. Helena Landová
http://www.jcu.cz
Masarykova univerzita v Brně
PhDr. Hana Vochozková
http://www.muni.cz
Mendelova univerzita v Brně
Ing. Věra Svobodová
http://www.mendelu.cz
Slezská univerzita v Opavě
Mgr. Zuzana Tichá
http://www.slu.cz
Univerzita Hradec Králové
Mgr. Olga Halamová
http://www.uhk.cz
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Mgr. Martin Pečiva
http://www.ujep.cz
Univerzita Palackého v Olomouci
PhDr. Zuzana Kelnarová
http://www.upol.cz
Univerzita Pardubice
Ing. Blanka Jankovská
http://www.upce.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mgr. Pavel Holík
http://www.utb.cz
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Mgr. Kateřina Černohlávková
http://www.vfu.cz
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ing. Jana Pohludková
http://www.vsb.cz
Vysoké učení technické v Brně
Ing. Martin Fasura
http://www.vutbr.cz
Ostravská univerzita v Ostravě
Mgr. Daniela Kolářová
http://www.osu.cz
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
PhDr. Zuzana Hájková
http://www.cbvk.cz
Krajská vědecká knihovna v Liberci
PhDr. Dana Petrýdesová
http://www.kvkli.cz
Moravská zemská knihovna v Brně
Mgr. Michal Škop
http://www.mzk.cz
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Mgr. Monika Oravová
http://www.svkos.cz
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
PhDr. Jakub Pavlík
http://www.svkkl.cz
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Mgr. Pavlína Doležalová
http://www.svkpl.cz
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Mgr. Lenka Málková
http://www.svkhk.cz
Vědecká knihovna v Olomouci
Mgr. Alexandr Hejmovský
http://www.vkol.cz
 
 

Design by LA TAUPE s.r.o.

Vyhledat